DISCLAIMER

Wij besteden veel aandacht aan onze website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website altijd volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de (informatie op de) website De website kan bestanden van derden of verwijzingen naar websites van derden bevatten. Wij zijn hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.