Privacy Statement

Amaizin, in het volgende document genoemd als ‘wij’, respecteert de privacy van de mensen met wie we contact hebben, wat betekent klanten, bezoekers, werknemers, zakelijke relaties, websitebezoekers of anderen. Wij vinden het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat de privacywetten en -regels worden nageleefd. Deze privacyverklaring informeert u over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, volgens de EU algemene verordening gegevensbescherming, AVG.

Wie is verantwoordelijk

Amaizin is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De contactgegevens van Amaizin zijn: DO-IT BV, Hermesweg 7, 3771 ND Barneveld. Telefoon: +31 85 487 0487. E-mail: info@amaizin.nl.

Welke gegevens we verzamelen

Wij verwerken persoonsgegevens omdat u onze diensten gebruikt en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bij persoonlijke gegevens kunt u denken aan uw naam, telefoonnummer, e-mailadres of IP-adres. We verzamelen uw persoonlijke gegevens als u bijvoorbeeld een contactformulier invult, een brief of e-mail verzendt of onze klantenservice belt. U verstrekt ons ook persoonlijke gegevens als u onze website gebruikt.

Waar we de gegevens voor gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en met name voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • Om onze producten te verbeteren, verwerken we persoonlijke gegevens van klanten wanneer ze worden ingevuld via de formulieren op onze website. De basis voor deze verwerking is een legitiem belang, aangezien de verwerking noodzakelijk is in het kader van de normale werking.
  • Om onze website-ervaring te verbeteren, verwerken we persoonlijke websitebezoekgegevens. Legitieme belangen vormen de basis, aangezien deze activiteiten zowel de informatie verbeteren die klanten van de website ophalen, als de manier waarop we de klanten die informatie kunnen bieden.

Met wie we de gegevens delen

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden gebruiken. We kunnen derden inschakelen als onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten, zoals financiële, administratieve en marketingdoelstellingen. Voor zover deze derden uw gegevens verwerken bij het uitvoeren van zakelijke activiteiten, worden de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen worden verwerkt voor zover dit in dit verband nodig is.

Hoe lang uw persoonlijke gegevens worden bewaard

We bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven vermelde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonlijke gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonlijke gegevens worden gebruikt. Daarbij worden de toepasselijke wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog steeds zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, en rekening gehouden met de legitieme belangen. Zodra de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn, worden ze geanonimiseerd of verwijderd.

Hoe uw gegevens worden beveiligd

We hebben de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om ongeoorloofd gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Uw rechten ten aanzien van persoonlijke informatie

U hebt het recht om inzage in, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U hebt ook het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of aan te passen, bezwaar te maken tegen gegevensverwerking en u hebt het recht op gegevensoverdracht. U kunt uw aanvraag voor elk van de bovengenoemde instanties verzenden naar info@amaizin.nl.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ons kunt u contact opnemen met info@amaizin.nl. Bovendien hebt u op basis van de toepasselijke privacywet- en regelgeving het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende entiteit.

Wijzigingen

Onze privacyverklaring kan veranderen als nieuwe ontwikkelingen dit vereisen. U vindt altijd de meest actuele privacyverklaring op onze website. Deze privacyverklaring is opgesteld op 11 november 2019.

Cookiebeleid

Ons cookiebeleid bevat informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna ‘cookies’ genoemd) op onze website.

Welke cookies gebruiken we?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er zijn meerdere cookies, zoals functionele, analytische en prestatiecookies. Informatie die wordt opgeslagen in deze cookies zijn gegevens zoals de gebruikte browser, de duur van het bezoek, welke pagina’s worden bezocht, de bron van het bezoek en fouten die bezoekers hebben ontvangen.

We gebruiken technische cookies, nodig om onze website te laten werken, in principe om te herkennen dat u de gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

De verzamelde gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het verbeteren van de website. De verzamelde gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser.